ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρία Polis Park A.E., ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003, με σκοπό την οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων Στάθμευσης σε όλη τη χώρα.

Ακολουθώντας τα πιο σύγχρονα και υψηλά standards διεθνώς, η Polis Park είναι σήμερα η πρώτη εταιρία στο χώρο της στην Ελλάδα και μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Πρωτοπορώντας σε ένα ακόμα τομέα, η Εταιρία Polis Park A.E. είναι η μόνη εταιρία παροχής υπηρεσιών στάθμευσης στην Ελλάδα, με Πιστοποίηση Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2000 από την Εταιρία TUV AUSTRIA. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Οι σημερινές δυνατότητες της Polis Park A.E. μπορούν να καλύψουν :

 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας για λογαριασμό τρίτων. 
  ( νέα έργα, υπάρχοντες σταθμοί, κ.λ.π.)
 • Αξιοποίηση (βελτίωση) υπαρχόντων εγκαταστάσεων στάθμευσης μέσω :
  • Μελετών εσωτερικής Κυκλοφορίας / Διάταξης θέσεων Στάθμευσης.
  • Εσωτερικής και εξωτερικής σήμανσης.
  • Αξιολόγησης εξοπλισμού.
 • Διαχείριση Χώρων Στάθμευσης
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, αξιολόγηση).
 • Παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. Διαχείριση Πλυντηρίου Οχημάτων, Φιλοξενία Εκδηλώσεων στους Σταθμούς, κ.λ.π.)
download Έκθεση Βιωσιμότητας PolisPark A.E.


J&P αβαξ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ AEGEK ΒΙΟΤΕΡ