Προφίλ

Η εταιρία Polis Park A.E., ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003, με σκοπό την οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων Στάθμευσης σε όλη τη χώρα.

Περισσότερα


Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση της POLIS PARK A.E., εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή, τόσο από Οικονομικής απόψεως όσο και από πλευράς εμπειριών στην Ελληνική Αγορά.

Περισσότερα


J&P αβαξ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ AEGEK ΒΙΟΤΕΡ